Email Text

porada@davidwedgelaw.com

Phone Text

22 01 92 991 9011

Location

Kwiatowa 24/a

9:00 - 17:30

Menu

W jaki sposób przyjąć spadek?


Życie bywa przewrotne i bardzo często zdarza się, że bliskie nam osoby umierają. Śmierć jest naturalną koleją rzeczy, z którą niestety trzeba się pogodzić i pozostawić w pamięci dobre wspomnienia związane z daną osobą. Nieboszczyk pozostawia po sobie nie tylko wspomnienia, ale również cały dobytek, który musi zostać przekazany rodzinie i bliskim. Niekiedy osoba zmarła posiada pokaźny majątek, który zapisuje w testamencie swoim dzieciom, wnukom czy partnerowi. Niestety nie zawsze mamy informacje dotyczące tego, czy dana osoba miała jakieś długi. Dowiadujemy się o tym dopiero w momencie, w którym oficjalnie zostajemy spadkobiercami.

Możliwości wyboru

         Każdy spadkobierca posiada tylko trzy możliwości wyboru — przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz odrzucenie spadku. Opcje wyboru przedstawiane są spadkobiercy jeszcze zanim dowie się on, co otrzymał w spadku. Dokonanie wyboru przez spadkobiercę ma ogromne znaczenie w kwestii długów, jakie posiadała osoba zmarła. Spadkobierca otrzymuje spadek na drodze sądowej w czasie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże nim go otrzyma, musi wyrazić taką wolę przed sądem oraz przed notariuszem.

Przyjęcie proste

         Przyjęcie całkowitej kwoty spadku wprost nazywane jest inaczej przyjęciem prostym. Przyjęcie proste wiąże się dla spadkobiercy z przyjęciem całkowitej kwoty spadku wraz z całkowitą kwotą długów osoby zmarłej, jaką posiadała w dniu śmierci. Jest to przyjęcie spadku bez ograniczeń, a w szczególności bez ograniczeń długów spadkowych. Dodatkowo spadkobierca przyjmujący spadek prosto przyjmuje go jednocześnie zobowiązując się do spłacenia całej kwoty długów osoby zmarłej. Spadkobierca odpowiada przed organami prawnymi za spłacenie długów bliskiego tak, jakby to on sam zaciągnął te długi, co oznacza, że odpowiada całkowitym posiadanym majątkiem.

         W wielu przypadkach długi są znacznie większe niż posiadana wartość spadku, co oznacza, że spadkobierca musi je spłacić z własnej kieszeni. Jeśli jednak długi są mniejsze niż wartość spadku, spadkobierca może opłacić je wybierając pożądaną kwotę ze spadku. Warto pamiętać, że spadkobiercą nie musi być wyłącznie jedna osoba. W przypadku dwóch spadkobierców mogą oni spłacić długi po połowie lub w całości od osoby — zależne jest to od decyzji wierzycieli.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza            

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza działa na nieco innych zasadach i umożliwia spadkobiercy lub spadkobiercom ominięcie i ograniczenie odpowiedzialności do spłaty długów zmarłego bliskiego. Tego rodzaju przejęcie spadku ogranicza spadkobiercę wyłącznie do spłaty długu w ramach wartości odziedziczonej w spadku kwoty. Oznacza to, że jeśli wartość długów przewyższa wartość spadku, spadkobierca będzie zobowiązany wyłącznie do spłacenia długu w granicach wysokości otrzymanego spadku.

         Tak samo, jak w przypadku spadku otrzymanego wprost, również i spadek z dobrodziejstwem inwentarza uprawnia do powołania dwóch spadkobierców. Zależni od decyzji wierzycieli każdy może spłacić całą kwotę lub kwotę połowiczną. Otrzymywanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wydaje się być mało opłacalne, ponieważ tak szybko, jak otrzymaliśmy spadek, możemy go również stracić. http://kaliszewska.pl/

Tagi: ,