Email Text

porada@davidwedgelaw.com

Phone Text

22 01 92 991 9011

Location

Kwiatowa 24/a

9:00 - 17:30

Menu

Rodzaje alimentów po rozwodzie

Rozwód jest bardzo złożoną sprawą, w skład której wchodzi postępowanie sądowe, emocje związane z rozpadem małżeństwa oraz, najlepiej kompromisowy, podział dóbr materialnych. Niejednokrotnie najbardziej sporną kwestią są alimenty które, wbrew powszechnym przekonaniom, przysługują nie tylko w przypadku posiadania wspólnego dziecka. Jak ubiegać się o alimenty? Kiedy i w jakim przypadku możemy uzyskać alimenty bez posiadania dzieci? Jakie warunki trzeba spełnić, by utrzymanie dziecka nie sprawiało kłopotów? 

Alimenty na rzecz byłego współmałżonka – w jakim przypadku?

Alimenty na rzecz byłego współmałżonka są często kwestią sporną dla strony, która zostaje zobowiązana do ich płacenia. Najczęściej przyznanie określonej kwoty następuje w przypadku osoby poszkodowanej, której działania nie przyczyniły się do rozpadu małżeństwa.

Alimenty są regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy zgodnie z art. 60 par. 1. Zgodnie z nim osoba, z której wyłącznej winy nie doszło do rozwodu, może ubiegać się o przyznanie miesięcznego wsparcia. Nie będzie miało to miejsca w przypadku, w którym winę ponoszą obie strony. 

Sąd może ustalić kwotę, która ma służyć w zaspokojeniu podstawowych i odpowiednio uzasadnionych potrzeb. Najczęściej towarzyszą temu niskie zarobki osoby poszkodowanej w procesie oraz znaczne obniżenie standardu życia po odejściu winnego współmałżonka (więcej tutaj). Alimenty mogą zostać przyznane osobie, która nie pracuje, oraz która jest w okresie pobierania środków socjalnych od państwa. 

Alimenty na dziecko – warunki i czas trwania

Najczęściej spotykanymi alimentami są alimenty na dziecko. Ich głównym celem jest wsparcie w utrzymaniu dziecka, cała kwota powinna zostać bowiem przeznaczona na jego potrzeby. Reguluje je przede wszystkim Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wysokość świadczenia przyznawana jest w zależności nie tylko od zarobków płacącego, ale również zarobków osoby zobowiązanej do opieki na dzieckiem. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, kwota przekazywana jest rodzicowi, który następnie odpowiednio nią zarządza. Z chwilą ukończenia pełnoletności alimenty powinny wpływać na konto dziecka do momentu, w którym dziecko nie zaniedbuje nauki i nie jest w stanie samo się utrzymać. Całość powinna zapewnić wszystkie potrzeby dotyczące utrzymania oraz wychowania.

Nie ma górnej granicy wiekowej, do której obowiązują alimenty. Powinny być one przyznawane do momenty osiągnięcia samodzielności przez pełnoletniego, a w szczególności w okresie jego nauki. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli studia są zaniedbywane i wielokrotnie powtarzane, można ubiegać się o zwolnienie z alimentów.