Email Text

porada@davidwedgelaw.com

Phone Text

22 01 92 991 9011

Location

Kwiatowa 24/a

9:00 - 17:30

Menu

Jak odzyskać dług?


Zwlekający z płatnością kontrahent może przysporzyć wielu problemów. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można odzyskać swoje pieniądze. Jak skutecznie zająć się tematem windykacji należności?

Rodzaje metod odzyskiwania należności

W zależności od tego, w jaki sposób zajmiemy się odbieraniem długu, można wyróżnić dwa typy windykacji – miękką i twardą. Pierwsza z nich, jak już sama nazwa wskazuje, dotyczyć będzie działań, które polegać będą głównie na przypominaniu dłużnikowi o konieczności spłaty. Można to robić poprzez telefonowanie, pisanie wiadomości tekstowych, czy wysyłanie ponagleń i wezwań do zapłaty. Sposoby te są na tyle łagodne, że w sytuacji, gdy dłużnik jest odporny na tego rodzaju przypomnienia o płatności, mogą okazać się mało skuteczne.

W przypadku windykacji twardej, korzystamy z metod, które są związane z postępowaniem prawnym. Osoba, która nie spłaca należności może zostać wpisana na listę dłużników, ale również brać udział w postępowaniu sądowym.

Wady i zalety różnych metod odzyskiwania długu

W przypadku stosowania metod należących do tzw. windykacji miękkiej jest to sposób polubownego rozwiązania sprawy. Takie działania oznaczają poniesienie niższych kosztów, ale także możliwość porozumienia się z dłużnikiem, w taki sposób, który przynosi nam największe korzyści. Wadą tego rodzaju windykacji jest kwestia chęci polubownego rozwiązania sprawy ze strony dłużnika. Jeśli nie wykazuje on zamiaru współpracy, może się okazać, że windykacja należności będzie się przeciągać w nieskończoność.

To, co jest zaletą w przypadku windykacji miękkiej jest wadą w odniesieniu do twardej. Rezygnujemy ze współpracy z dłużnikiem, co wiąże się ze wzrostem kosztów, bo wkraczamy na drogę sądową. Niewątpliwą zaletą jest w tym przypadku skuteczność odzyskiwania długu – jeśli jest on wysoki to warto zainteresować się tą metodą i zwrócić do specjalistów w tej dziedzinie.

Windykacja należności może przebiegać ugodowo, jednak w przypadku braku współpracy z dłużnikiem, jedyną opcją pozostają rozwiązania sądowe.

Przy wsółpracy: Adwokat Michał Kaliszewski

Tagi: