Email Text

porada@davidwedgelaw.com

Phone Text

22 01 92 991 9011

Location

Kwiatowa 24/a

9:00 - 17:30

Menu

Bezpłatne porady prawne od radcy prawnego. Biznes społecznie odpowiedzialny.


Stres u prawnika.

Klienci bardzo mocno denerwują się każdym kontaktem z prawnikami. Wejście do kancelarii radcy prawnego wywołuje silny stres u osób, które rzadko bywają w takich miejscach. Co więcej, nawet osoby oswojone z machiną wymiaru sprawiedliwości mogą znaleźć się w sytuacji dla siebie obcej i ulec stresowi. Wystarczy, że dotknie ich sprawa osobista, czy wyjątkowo ciężkiego kalibru np. napadnięty Sędzia wydziału cywilnego również będzie stresował się przesłuchaniem w prokuraturze, bo sprawa dotyka bo osobiście, a on sam zazwyczaj nie ma do czynienia z procedurą karną i otoczeniem, w którym jest przesłuchiwany w sprawie jako pokrzywdzony. 

Dlatego oferując porady prawne należy mieć na uwadze aspekt psychologiczny. Klient radcy prawnego funkcjonuje w silnym stresie z dwóch powodów. Po pierwsze – emocje wzbudza historia, którą musi opowiedzieć prawnikowi. Sprawa dla klienta jest ważna, odczuwa on deficyt poczucia sprawiedliwości, a ponadto czuje się zagubiony w gąszczu przepisów i instytucji prawnych, których sposób funkcjonowania jest mu zupełnie obcy. Po drugie – autorytet formalny prawnika oraz nietypowość sytuacji, powodują brak poczucia pewności siebie oraz obawę niezrozumienia problemu przez udzielającego porady. Klient też może wstydzić się swojego błędnego zachowania, sytuacji życiowej, czy nawet statusu materialnego. Wszystkie te okoliczności należy mieć na uwadze.

Rutyna gubi.

Prawo to narzędzie w rękach profesjonalnego prawnika. Porady prawne to usługa, której wykonanie wymaga pracy z ludźmi. Prawnicy często o tym zapominają, zachowując się tak, jakby nie zdawali sobie sprawy ze stresu i utrapień klientów. Zwłaszcza wielkim błędem jest brak wykazania zrozumienia dla ludzi, którzy przyszli często wręcz po pomoc. Jakie jest prawo można samemu wyczytać z wielu kiepskiej jakości źródeł internetowych. Prawo jest też zapisane w bezpłatnie dostępnych aktach prawnych. Porady prawne to coś więcej – klient wychodząc ze spotkanie winien poczuć pocieszenie, ulgę i potrzebę współdziałania z prawnikiem. Na tym polega profesjonalne wykonanie usługi. 

Czasami decydują szczegóły. Wiadomo, że prawnik ma prawo do wypoczynku i prywatnego życia. Nadto, jego praca wymaga dobrej organizacji czasu. Na udzielane porady prawne nakładają się obowiązkowe wyjścia: na rozprawy, czynności procesowe, czy negocjacje umów. Nie zawsze jest czas na długie i spokojne wysłuchanie klienta. To nie uprawnia udzielające porady prawne do tego, by dać poczucie dezaprobaty względem emocji klienta, np. poprzez niewinne upomnienie „proszę nie płakać”. Trudno jest znaleźć wspólny język z klientem, gdy wymaga się od niego, aby się zachowywał według uznania prawnika. Następuję zapętlenie. Prawnik chce odbyć efektywne spotkanie, a sam lekceważąc emocje klienta, powoduje stratę swojego czasu i energii. Jak zatem nie zatracić empatii i być skutecznym?

Porady prawne pro bono – warto zainwestować.

Warto przyjrzeć się tym prawnikom, którzy udzielają bezpłatne porady prawne. Od radcy prawnego klienci otrzymują usługę, za którą nie płacą. Toteż łatwiej o zaufanie. Często w taką działalność angażują się młodzi prawnicy, żeby zdobyć markę oraz poradzić sobie z brakiem klientów. Każdy klient to dla nich to nowa historia – przez to wsłuchują się nie tylko w słowa, ale też w emocje klienta. 

Doświadczeni prawnicy powiedzą – to strata energii i czasu. Niekoniecznie. Bezpłatne porady od radcy prawnego są o tyle cenne, że pochodzą od osoby, która nie może być podejrzewana o merkantylne pobudki. To przydaje wiarygodności w oczach klienta. Osoby zwierzające się takiemu prawnikowi, odnajdują w takiej osobie partnera do rozmowy. Budowana jest płaszczyzna porozumienia, co przyczynia się do efektywności współpracy. Klient przez to staje się szczery. Dzięki temu sprawy idą łatwiej, bo ważne jej elementy nie giną, przykryte słowami wypowiadanymi w negatywnych emocjach. Nadto, zachęcony klient może wrócić z inną sprawą lub polecić prawnika.

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło prawo regulujące bezpłatne porady prawne. Można sięgnąć po dotacje przeznaczone na ten cel. Społeczne zaangażowanie w biznesie (CSR) jest od lat cenionym narzędziem budowania marki. Dlatego nawet średniej wielkości kancelarie powinny rozważyć np. wybudowanie działu „pro bono” i zaangażowanie się np. w problemy lokalnej społeczności lub stowarzyszenia przedsiębiorców. To doskonały sposób do dotarcia do nowych klientów komercyjnych, ale też trening dla zatrudnionych prawników. Wśród pracowników kancelarii należy wyrobić świadomość, że prawo to nie wszystko, a praca z klientem – to klucz do sukcesu kancelarii.

Tagi: ,